top of page

Co je základem přirozeného průběhu porodu a mateřství?

Ahoj Sáro, jsem moc ráda, že můžeme společně vnést inspiraci dalším ženám. Prosím představila by ses nám a podělila se o to, co děláš?


Jmenuji se Sára Selucká, jsem porodní asistentka, dula, lektorka těhotenského plavání, jógy pánevního dna a terapeutka metamorfní techniky. Především jsem ale maminkou pěti synů. Ochránkyní života, průvodkyní mateřstvím.


Vnímám, že mým hlavním posláním je psychicky podporovat ženy v jakémkoliv období jejich života, zvláště pak v období těhotenství. Cítím, že mám podporovat ženskou energii v ženách.


Sára Selucká, www.playeveryday.cz

Učím ženy o sebe pečovat, hýčkat se, rozmazlovat.


Zvláště v těhotenství je toto velmi důležité. Mnoho těhotných žen je nastaveno na podávání výkonů, což je typicky mužský aspekt, pracují intenzivně téměř až do porodu místo toho, aby se věnovaly sobě a skrze sebe i svému děťátku. Ono je od prvopočátku součástí matky, vše velmi intenzivně vnímá a se všemi prožitky matky se plně ztotožňuje. Vše se do něj velmi hluboce zapisuje a tvoří základ vztahu k sobě, což výrazně ovlivní život nové bytosti.


V současné době chystám speciální projekt určený ženám , které otěhotněly nebo chtějí otěhotnět a připravují se na svou novou životní roli. Povedu je krok za krokem na cestě k podstatě ženské esence, k naplněnému ženství a mateřství. Bude to hodně o objevování a následném prožívání. A skrze tyto prožitky se objevené kvality v ženách hluboce uloží, zakoření.


Cítím velikou radost, naplnění a vděčnost z proměn žen, které prochází mýma rukama. Ženy rozkvétají.


Připravuješ ženy v době těhotenství na porod. Čeho se příprava týká?


Ženy připravuji tím způsobem, že je učím především vnímat samy sebe, své tělo. Podporuji v nich ženský princip jako je :


- schopnost milovat

- jemnost

- laskavost

- něha

- přijímání všeho, co přichází

- schopnost odevzdání se


Učím je důvěřovat moudrosti svého těla, schopnosti uvolnit se, být si vědomá své ženské síly a propojení s Matkou Zemí.


www.playeveryday.cz, těhotenství

Vnímám, že schopnost ženy donosit zdravé dítě je přímým odrazem jejího probuzení v aspektu vnitřní ženy.


Konkrétně těch vlastností, které ženu dělají ženou. Výše se o nich zmiňuji.Tento ženský princip v ženách probouzím skrze prožitky, které ženy zažívají během relaxačních a uvolňovacích technik v teplé vodě.


Dochází k vědomému propojení maminky s děťátkem. A to je základ přirozeného průběhu porodu. Soulad mezi nimi, spolupráce. Porod je z 90% psychická záležitost.


Jaká témata vnímáš, že ženy v těhotenství řeší? S čím se setkávají a s čím vším jim jsi nápomocná?


Kromě témat výběru místa a způsobu vedení porodu a případného doprovodu,ženy velmi často řeší, že nemají čas ani prostor pro naladění se na mateřství a propojení se s miminkem. Většina těhotných žen chodí do práce, což nevnímám jako správnou volbu. Vysílají tím jasný signál, co je pro ně v tomto požehnaném stavu důležitější.


Nedochází jim, že tu nejsou jen ony, ale že je tu i nová bytost. Každá práce je spojená s řadou stresových faktorů, což rozhodně nepřispívá ke zdravému vývoji miminka.Těhotná žena by měla zažívat


RADOST, POHODU, DOSTATEČNĚ SPÁT, TRÁVIT CO NEJVÍCE ČASU V PŘÍRODĚ, ZDRAVĚ JÍST, ODPOČÍVAT A HLAVNĚ – ZPOMALIT SE.


Kolik dnešních žen toto dokáže? Díky svým technikám připravuji těhotné ženy pro roli ŽENY a roli MATKY. Pomáhám ženám, aby se cítili lépe nejen psychicky, ale i fyzicky, po zdravotní stránce. Dochází k uvolnění bolestí zad a kloubů, řeší se problémy s vyprazdňováním a nekvalitním spánkem.


Uvolňující techniky ve vodě pomáhají také účinně odstraňovat u žen nahromaděné emoce, které opět škodí nejen jí, ale i děťátku. Dochází tak k vylaďování na fyzické, psychické a emoční rovině a tím se žena připravuje pro pohodový porod, protože porod je výrazně ovlivněn psychikou ženy. Zmizí napětí, sevření, strachy, úzkosti, obavy…..


Já osobně (a nejsem rozhodně sama) jsem měla pohodový porod, zato po porodu to bylo jedno z mých nejnáročnějších období v životě. Jaký vliv má plavání v těhotenství a vůbec Tvoje práce na chvíle po porodu a mateřství?